Skip to content Skip to footer

Blue Period

Periudha Blu ka nisur si cikël veprash në kohën gjatë pandemisë së COVID-19. Vihet re simbolika e tullumbacit e cila është e pranishme pothuajse në të gjitha veprat dhe lidhet drejtpërdrejtë me periudhën në të cilin po jetonim. Pandemia na kujtoi se jeta është aq e bukur por po aq e pasigurt në të njëjtën kohë. Kjo ishte edhe filozofia e përdorimit të tullumbacit si simbolikë e jetës. Prania e ngjyrës blu ka ardhur natyrshëm, ndoshta, nga nevoja në subkoshiencën e artistit për lirinë dhe natyrën në kohën kur mundësia për të dalë ishte ndaluar. Shumë emocione zgjohen në këtë cikël, edhe pse në pamje të parë duken të ftohta dhe fëmijëror por janë konceptualisht tepër të thella dhe kumptimplota.

The Blue Period started as a cycle of works in time during the COVID-19 pandemic. The symbolism of the balloon is noted, which is present in almost all works and is directly related to the period in which we were living. The pandemic reminded us that life is so beautiful but so uncertain at the same time. This was also the philosophy of using the balloon as a symbol of life. The presence of the color blue came naturally, perhaps, from the need in the artist’s subconscious for freedom and nature at a time when the opportunity to go out was forbidden. Many emotions are awakened in this cycle, although at first glance they seem cold and childish, but they are conceptually very deep and meaningful.